Ημερήσια Αρχεία : 27/10/2014

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: «Τεστ με τραπεζικές αλλαγές»

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: «Τεστ με τραπεζικές αλλαγές»

Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού «στρες τεστ» για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι σε γενικές γραμμές θετικά. Και αυτό είναι ένα καλό σταθεροποιητικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία, καθώς οι τράπεζες είναι «θεσμικά» στοιχειά της, ενώ επιπλέον ένα μεγάλο μέρος…

27/10/2014

0209s21str1-thumb-large

Στρες τεστ τραπεζών: Η ρευστότητα στην αγορά παραμένει ζητούμενο

Παρά τους διθυραμβικούς τόνους για τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών, η ρευστότητα στην αγορά εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Είναι σαφές ότι τη ρευστότητα αυτή την έχουν ανάγκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να επιβιώσουν. Το γεγονός ότι τα τέσσερα συστημικά χρηματοπιστωτικά…

27/10/2014