Ημερήσια Αρχεία : 25/10/2014

Ανακοίνωση για τα σοβαρά προβλήματα που προκληθήκαν από τη νεροποντή

Ανακοίνωση για τα σοβαρά προβλήματα που προκληθήκαν από τη νεροποντή

Η απουσία οργανωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας είχε ως αποτέλεσμα τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν από τη νεροποντή. Η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν υποχρέωση και ευθύνη να πάρουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών, που χρόνια…

25/10/2014