Ημερήσια Αρχεία : 10/08/2014

Η φοροδιαφυγή δεν αντιμετωπίζεται με παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων

Η φοροδιαφυγή δεν αντιμετωπίζεται με παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων

Το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν αντιμετωπίζεται με μέτρα που θίγουν ατομικά δικαιώματα και παραβιάζουν το άσυλο της κατοικίας. Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι η φορολογική συνείδηση δεν οικοδομείται με μέτρα κατατρομοκράτησης των φορολογουμένων, αλλά με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ενός…

10/08/2014