Ημερήσια Αρχεία : 26/07/2014

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη: Κίνδυνος ισπανοποίησης των παράκτιων περιοχών

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη: Κίνδυνος ισπανοποίησης των παράκτιων περιοχών

Το υπουργείο Οικονομικών και όχι το αρμόδιο, το ΥΠΕΚΑ, αναλαμβάνει να προσδιορίσει νομικά ένα φυσικό στοιχείο όπως είναι ο αιγιαλός και οι παρόχθιες ζώνες και τα διαχειρίζεται ως ακίνητα προς εκμετάλλευση και όχι προς προστασία.  Κατά τη συζήτηση το 2001…

26/07/2014