Αρθρογραφία

PIC

Άρθρο του Θανάση Θεοχαρόπουλου στην εφημερίδα «FINANCE & MARKETS VOICE»

Προοδευτική απάντηση στα νέα αδιέξοδα Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν.Δ., η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε νέα αδιέξοδα. Η πολιτική της Ν.Δ. έφερε την ύφεση πριν την πανδημία και η ανεπαρκής αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της…

23/07/2020

IMG_9481

Άρθρο του Θανάση Θεοχαρόπουλου στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Τι σηματοδοτεί η Προοδευτική Συμμαχία»

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της διαδικασίας μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ σε ένα σύγχρονο, ανοιχτό και μαζικό κόμμα, μια διαδικασία που θα κορυφωθεί στο Συνέδριο. Κι έρχεται σε μια πολιτική συγκυρία όπου η κυβέρνηση…

27/06/2020

xatz1

Άρθρο του Δημήτρη Χατζησωκράτη στην «Εφημερίδα των Συντακτών»: «Επιδιορθώσεις με το σταγονόμετρο»

Η πρό­τα­ση «ΜΕ­ΝΟΥ­ΜΕ­ ΟΡ­ΘΙΟΙ­» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ­-Προ­ο­δευ­τι­κή Συμ­μα­χία, για την στή­ρι­ξη της ερ­γα­σί­ας, για τη στή­ρι­ξη των επι­χει­ρή­σε­ων, εί­χα­με από την πρώ­τη στιγ­μή υπο­γραμ­μί­σει, ότι θα πα­ρα­μέ­νει- παρά τις αμ­φι­σβη­τή­σεις ως μα­ξι­μα­λι­στι­κή- ως η απο­λύ­τως ανα­γκαία στη φάση αυτή(Ιού­νιος –Σεπτέμ­βριος) για…

12/06/2020

PIC

Άρθρο του Θανάση Θεοχαρόπουλου στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα»

Η πανδημία του Covid 19 άλλαξε ριζικά την κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Τίποτα πια δεν είναι όπως πριν. Οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις για το κοινωνικό κράτος και την οικονομία αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να δώσουν λύσεις για την κοινωνία. Οι…

03/06/2020

stergios-kalpakis

Άρθρο του Στέργιου Καλπάκη στο thecaller.gr: «Οι κάμερες, η αξιολόγηση και οι μαθητές»

Τις τε­λευ­ταί­ες ημέ­ρες, η συ­ζή­τη­ση για την κα­τα­γρα­φή της μα­θη­σια­κής δια­δι­κα­σί­ας δεί­χνει να ξε­φεύ­γει από το ζη­τή­μα­τα της εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­σης, λόγω των πε­ριο­ρι­στι­κών μέ­τρων, και να επε­κτεί­νε­ται στο ζή­τη­μα της αξιο­λό­γη­σης των εκ­παι­δευ­τι­κών με αυτό τον τρό­πο. Ο Ανδρέ­ας…

21/05/2020

722_1551090023_stergios_k (1)

Άρθρο του Στέργιου Καλπάκη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Μετασχηματισμός ή στασιμότητα»

Οι πέντε πρώτοι μήνες διακυβέρνησης ήταν αρκετοί για να αποκαλυφθεί το νεοφιλελεύθερο, υπερσυντηρητικό κι αυταρχικό σχέδιο της Ν.Δ. Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μια προσπάθεια παλινόρθωσης των πιο συντηρητικών απόψεων και των πρακτικών που μας οδήγησαν στην κρίση.  Τους πέντε αυτούς…

24/12/2019

xatz1

Άρθρο του Δημήτρη Χατζησωκράτη στο Documento: «Κόμμα πλειοψηφικής αναφοράς»

Το βράδυ  της 7ης Ιουλίου ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε σε μια ευρύτατη συστράτευση για το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη με ευθύνη για το παρόν και το μέλλον του τόπου. Τους μήνες που ακολούθησαν υπήρξε…

15/12/2019

stergios-kalpakis

Άρθρο του Στέργιου Καλπάκη στην «Εφημερίδα των Συντακτών»: «Νέα προοδευτική πλειοψηφία»

Η άνοδος της Ν.Δ. στην εξουσία έγινε με στόχο την παλινόρθωση των πιο συντηρητικών απόψεων και των πρακτικών που μας οδήγησαν στην κρίση, αλλά και με διάθεση ρεβανσισμού απέναντι στην Αριστερά και σε ό,τι αυτή πρεσβεύει. Έγινε με στόχο την…

04/12/2019

8

Άρθρο του Στέργιου Καλπάκη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Εσύ γράφτηκες στο iSYRIZA;»

Αυτή η ερώτηση κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στις συζητήσεις χιλιάδων μελών και ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Στόχος μας είναι η υπόθεση αυτή να απασχολήσει πολύ περισσότερους το επόμενο διάστημα. Κυρίως τη νέα γενιά, όπου στις τελευταίες εκλογές αναδειχθήκαμε…

25/10/2019

xatz1

Άρθρο του Δημήτρη Χατζησωκράτη στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»: «Ο τραγέλαφος με το Τζόκερ»

O ορυ­μα­γδός, που ακο­λού­θη­σε την επέμ­βα­ση της αστυ­νο­μί­ας στους δύο κι­νη­μα­το­γρά­φους που πρό­βα­λαν το ΤΖΟ­ΚΕ­Ρ, ανέ­δει­ξε με τα πα­ρα­κο­λου­θή­μα­τα και την ακραία συ­ζή­τη­ση ένα ση­μα­ντι­κό ζή­τη­μα. Στην ελ­λη­νι­κή έν­νο­μη τάξη υπάρ­χουν δια­τά­ξεις(Νόμοι, Προ­ε­δρι­κά Δια­τάγ­μα­τα, Υπουρ­γι­κές Απο­φά­σεις), που ως μη εκ­φρά­ζου­σες…

24/10/2019